Accessibilitat

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

BONES RUTINES s’ha compromès a fer accessible el seu web cantraverdebesalu.com de conformitat amb la norma UNE-EN 301549:2022 que, a la vegada, està basada amb la norma d’accessibilitat global WCAG 2.1.

PRESENTACIÓ DE SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

Qualsevol persona pot demanar el compliment dels requisits d'accessibilitat per mitjà del correu electrònic cantraverdebesalu@gmail.com.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

El web cantraverdebesalu.com és conforme amb la norma UNE-EN 301549:2022.

  • Nivell d'accessibilitat: AA WCAG 2.1

  • Data de l'última revisió: 23/05/2024

 

Can Traver de Besalú

En línia

Can Traver de Besalú

Hola! En què et podem ajudar?

22:29